•   ส.อ.ท. ร่วมกับ สนข. ผนึกกำลัง ADB เสริมเขี้ยวเล็บผู้ประกอบการ
   
 •   สรุปสัมมนา เผยแพร่ผลงานโครงการในภาพรวม
   
 •   สัมมนาสรุปผลการดำเนินโครงการโครง LTM2
   
 •   นโยบายและแผนยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์
   


 
ขอรหัสผ่าน

กรอก E-Mail :

Submit

ปฏิทินกิจกรรม
<
ธันวาคม 2560
>
อา
พฤ
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-
ราคาน้ำมันขายปลีกวันนี้
ที่มาโดย PTT ณ วันที่ 18.12.2017 บาท/ลิตร
Gassoline 95 34.96
Gassohol 91 27.58
Gassohol 95 27.85
Gassohol E20 25.34
Gassohol E85 20.64
Diesel 26.39
HyForce Premium Diesel 29.39

บาท/กก.
NGV 13.32

วิดิทัศน์กิจกรรม สพ.
image VTR ความประทับใจผู้เข้าร่วมหลักสูตร EEP
image VTR Energy Point
image VTR โครงการส่งเสริมธุรกิจและกระตุ้นตลาด ESCO
image VTR แนะนำสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
image VTR โครงการ ESCO บ.ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด (2558)
image VTR โครงการ ESCO บ.สยามไฟเบอร์กลาส จำกัด (2558)
image VTR โครงการ ESCO โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี (2558)
image VTR โครงการ ESCO ศูนย์การค้าอัมรินทร์พลาซ่า (2558)