•   ส.อ.ท. ร่วมกับ สนข. ผนึกกำลัง ADB เสริมเขี้ยวเล็บผู้ประกอบการ
   
 •   สรุปสัมมนา เผยแพร่ผลงานโครงการในภาพรวม
   
 •   สัมมนาสรุปผลการดำเนินโครงการโครง LTM2
   
 •   นโยบายและแผนยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์
   


 
ขอรหัสผ่าน

กรอก E-Mail :

Submit

ปฏิทินกิจกรรม
<
พฤษภาคม 2561
>
อา
พฤ
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
ราคาน้ำมันขายปลีกวันนี้
ที่มาโดย PTT ณ วันที่ 24.05.2018 บาท/ลิตร
Gassoline 95 37.36
Gassohol 91 29.98
Gassohol 95 30.25
Gassohol E20 27.74
Gassohol E85 21.74
Diesel 29.79
HyForce Premium Diesel 32.79

บาท/กก.
NGV 14.14

วิดิทัศน์กิจกรรม สพ.
image สรุปผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานใน
image VTR LTM โครงการสาธิตระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขน
image VTR ความประทับใจผู้เข้าร่วมหลักสูตร EEP
image VTR Energy Point
image VTR โครงการส่งเสริมธุรกิจและกระตุ้นตลาด ESCO
image VTR แนะนำสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม