•   สรุปกิจกรรมการดำเนินโครงการ (Energy Points 2)
   
 •   สรุปกิจกรรมการดำเนินโครงการลดการใช้พลังงาน (ESCO)
   
 •   Energy - Explore 2018 No. 13 In China
   
 •   EEP กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ จ.ระยอง
   


 
ขอรหัสผ่าน

กรอก E-Mail :

Submit

ปฏิทินกิจกรรม
<
กรกฏาคม 2562
>
อา
พฤ
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
ราคาน้ำมันขายปลีกวันนี้
ที่มาโดย PTT ณ วันที่ 17.07.2019 บาท/ลิตร
Gassoline 95 35.76
Gassohol 91 28.08
Gassohol 95 28.35
Gassohol E20 25.34
Gassohol E85 20.39
Diesel 27.09
HyForce Premium Diesel 30.69

บาท/กก.
NGV 15.85

วิดิทัศน์กิจกรรม สพ.
image สรุปผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานใน
image VTR LTM โครงการสาธิตระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขน
image VTR ความประทับใจผู้เข้าร่วมหลักสูตร EEP
image VTR Energy Point
image VTR โครงการส่งเสริมธุรกิจและกระตุ้นตลาด ESCO
image VTR แนะนำสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม