กบง.เบรกขึ้น LPG 90 สต./กก. ดึงเงินกองทุนฯ ชดเชยตรึงราคา 20.29 บ./กก.

        “กบง.” เคาะตรึงราคาแอลพีจี ม.ค.ไว้คงเดิมที่ 20.29 บาทต่อ กก. ดึงเงินกองทุนน้ำมันฯ ชดเชยราคาเพิ่มขึ้นเป็น 440 ล้านบาทต่อเดือน เบรกขึ้นราคา 0.90 บาทต่อ กก.
       
       นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 9 ม.ค.ได้พิจารณาโครงสร้างราคาแอลพีจี (LPG ) เดือนมกราคม 2560 ที่ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดราคาแอลพีจี (LPG) ตามแนวทางการเปิดเสรีธุรกิจก๊าซในระยะที่ 1 ด้วยการตรึงราคาขายปลีก LPG ไว้ที่ 20.29 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) แม้ว่าต้นทุนรวมที่แท้จริงจะต้องมีการปรับราคาขายปลีกเพิ่มขึ้นประมาณ 0.90 บาทต่อ กก. ทั้งนี้เนื่องจากเป็นช่วงการเปลี่ยนผ่านจึงไม่ต้องการให้การเปิดเสรีธุรกิจ LPG มีผลต่อราคาขายปลีก โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
       
       “LPG ตลาดโลกเดือนมกราคม 2560 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 69 เหรียญสหรัฐต่อตัน มาอยู่ที่ระดับ 465 เหรียญสหรัฐต่อตัน อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยเดือนธันวาคม 2559 อ่อนค่าลงจากเดือนก่อน 0.4769 บาทต่อเหรียญสหรัฐ มาอยู่ที่ 35.9820 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ราคาขายปลีกจะต้องขึ้น 0.90 บาทต่อ กก. แต่ กบง.ให้คงราคาไว้ โดยปรับเพิ่มอัตราเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันฯ อีก 4.6959 บาทต่อ กก. จากเดิมกองทุนน้ำมันฯ ชดเชยที่ 0.2887 บาทต่อ กก. เป็นกองทุนน้ำมันฯ ชดเชยที่ 4.9846 บาทต่อ กก.” นายอารีพงศ์กล่าว
       
       ทั้งนี้ ผลจากการปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ ดังกล่าวทำให้กองทุนน้ำมันฯ ในส่วนของก๊าซ LPG มีรายจ่ายประมาณ 440 ล้านบาทต่อเดือน โดยฐานะสุทธิของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 8 มกราคม 2560 อยู่ที่ 41,069 ล้านบาท แบ่งเป็น 1) ในส่วนของบัญชีก๊าซ LPG อยู่ที่ 7,361 ล้านบาท และ 2) ในส่วนของบัญชีน้ำมันสำเร็จรูป อยู่ที่ 33,708 ล้านบาท
       
       ทั้งนี้ การเปิดเสรีธุรกิจแอลพีจีระยะที่ 1 จะเป็นช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านก่อนเปิดเสรีทั้งระบบ จะเป็นการเปลี่ยนเฉพาะในส่วนของการเปิดให้มีการนำเข้าเพื่อให้เกิดการแข่งขันมากขึ้นจากขณะนี้มีเพียง บมจ.ปตท.รายเดียว มีผล 1 ม.ค. 60 เป็นต้นไป และตามแนวทางนี้จะมีการยกเลิกส่วนต่างราคาจากการนำเข้าแต่คงควบคุมราคาโรงกลั่นและโรงแยกก๊าซฯ โดย กบง. 9 ม.ค.จึงได้ปรับเกณฑ์การกำหนดราคา LPG โรงกลั่นจากเดิมที่เป็นแบบถ่วงน้ำหนัก (LPG Pool) มาเป็นอ้างอิงนำเข้า โดยราคาโรงกลั่นและโรงอะโรเมติกส์ปรับจาก CP-20 เหรียญต่อตันเป็น CP ราคานำเข้าจาก CP+85 เหรียญต่อตันเป็น CP+X ซึ่ง X คือค่าใช้จ่ายในการนำเข้าทั้งหมด เช่น ค่าขนส่ง ค่าประกันภัย ฯลฯ โดยสูตรใหม่พบว่า X เท่ากับ 43 เหรียญต่อตัน
ที่มา : mgr online
วันที่ : 10 ม.ค. 2560