“อุตตม” สั่งผู้บริหาร ก.อุตฯ หาแผนขับเคลื่อนเอสเอ็มอีเป็นรูปธรรม

        “อุตตม” มอบโจทย์ใหญ่ผู้บริหารกระทรวงอุตฯ ยกระดับเอสเอ็มอีเน้นเป็นรูปธรรม สั่งให้ทำแผนส่งสัปดาห์หน้า พร้อมตั้งตั้งกรรมการขับเคลื่อน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
       
       นายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยถึงความคืบหน้านโยบายการผลักดันผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในปี 2560 ว่า ได้ให้โจทย์ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้เติบโตอย่างเข้มแข็งมานำเสนอในสัปดาห์หน้า โดยต้องเป็นแนวทางที่เป็นรูปธรรม มีตัวชี้วัดชัดเจนแต่ต้องมีผลในเชิงมูลค่า และเห็นถึงการพัฒนาจริงของผู้ประกอบการ
       
       “ขณะนี้เอสเอ็มอีมีอยู่ 2 กลุ่มที่ต้องพัฒนา คือ กลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือ ที่ต้องหาแนวทางช่วยเหลือให้เขาพลิกฟื้นขึ้นให้ได้ และอีกกลุ่ม คือ กลุ่มเอสเอ็มอีที่สามารถยกระดับเป็น 4.0 ได้ ซึ่งกลุ่มนี้จะมีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาบริหารจัดการ ขณะเดียวกันจะประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ามาช่วยเหลือส่งเสริมอย่างบูรณาการ เนื่องจากที่ผ่านมาแต่ละหน่วยงานอาจต่างคนต่างช่วยเหลือ แต่ต่อไปจะประสานให้ทุกหน่วยงานช่วยเหลือให้เป็นลักษณะจิ๊กซอว์ช่วยขับเคลื่อนไปด้วยกัน”
       
       นอกจากนี้ กระทรวงฯ เตรียมจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (เอส-เคิร์ฟ) ซึ่งแปลงมาจากคณะกรรมการเร่งรัดนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ที่ทำงานในปีที่ผ่านมา โดยคณะกรรมการชุดนี้มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธาน โครงสร้างกรรมการอาจจะเหมือนเดิมแต่บทบาทการทำงานจะเปลี่ยนไป เพื่อสนับสนุนเอส-เคิร์ฟให้เข้มข้นและเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นที่ต่างขับเคลื่อนเอส-เคิร์ฟเช่นกัน อาทิ ทำงานร่วมกับคณะทำงานประชารัฐ ที่มีนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และคณะกรรมการฯ จะกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)
ที่มา : mgr online
วันที่ : 5 ม.ค. 2560