กกพ.รอนโยบายรัฐชี้ชะตาโซลาร์ฟาร์มราชการเอกชนหนุนยกเลิก

        “กกพ.” เผยการเปิดรับซื้อโซลาร์ฟาร์มราชการคงต้องรอนโยบายจากภาครัฐจะเดินหน้าหรือไม่อย่างไร  แย้มสนับสนุนโซลาร์รูฟท็อปเสรี ขณะที่ลมมีลุ้นอาจเปิดรับซื้อเพิ่ม ปี 2560 คาดรับซื้อไฟพลังงานทดแทนกว่า 1,000 เมกะวัตต์ ด้านกลุ่มพลังงานทดแทน ส.อ.ท.ชงรัฐหนุนเลิกโซลาร์ฟาร์ม ขณะที่โซลาร์รูฟท็อปเสรีดันให้เกิดโดยรัฐไม่ต้องรับซื้อไฟ
       
       นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า โครงการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนพื้นดินหน่วยงานราชการ (โซลาร์ฟาร์มราชการ) 400 เมกะวัตต์ (MW) ที่ยังคงมีปัญหาติด พ.ร.บ.การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (TPP) คงจะต้องขอนโยบายจากภาครัฐว่าจะเดินหน้าหรือไม่อย่างไร ส่วนตัวแล้วการเปิดรับซื้อไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มทั่วไปขณะนี้รัฐได้ปิดการรับซื้อไปแล้วเห็นว่าไม่ควรเปิดรับซื้ออีก ควรจะส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคาที่อยู่อาศัยเสรี (โซลาร์รูฟท็อปเสรี) มากกว่า
       
       “โซลาร์ฟาร์มที่ผ่านมาก็ได้แก้ไขปัญหาโครงการล้างท่อและปิดไปแล้ว ส่วนจะรับเพิ่มหรือไม่นั้นส่วนตัวมองว่าคงจะปิดการรับซื้อยาวไปเลย แล้วไปเน้นส่งเสริมโซลาร์รูฟท็อปเสรีแทน แต่รูปแบบจะมีการรับซื้อไฟเข้าระบบหรือไม่อย่างไร คงต้องรอนโยบาย มองว่าขณะนี้ต้นทุนโซลาร์เซลล์ต่ำลงมากแล้ว” นายวีระพลกล่าว
       
       ทั้งนี้ ปี 2559 มีโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่มีพันธะผูกพันกับภาครัฐแล้ว 7,223 ราย คิดเป็นกำลังการผลิตติดตั้ง 9,263 เมกะวัตต์ แยกเป็นโครงการที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว (COD) 6,988 ราย กำลังผลิตติดตั้ง 6,487 เมกะวัตต์ โครงการที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) แล้ว และอยู่ระหว่าง COD จำนวน 208 ราย กำลังผลิต 2,266 เมกะวัตต์ โครงการที่มีการตอบรับซื้อไฟฟ้าแล้ว 27 ราย กำลังผลิตติดตั้ง 510 เมกะวัตต์
       
       สำหรับปี 2560 กกพ.มีแผนจะเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนกว่า 1,000 เมกะวัตต์ รวมเป็นมูลค่าการลงทุนกว่า 6 หมื่นล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการที่เหลือจากปี 2559 ได้แก่ โครงการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ หรือไบโอแก๊ส เฉพาะพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) และ 4 อำเภอ จ.สงขลา (จะนะ เทพพา สะบ้าย้อย และนาทวี) 8 เมกะวัตต์ โครงการประมูลผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพและก๊าซชีวมวล ซึ่งจะเป็นการเปิดประมูลทั่วไปทั้งประเทศ จำนวน 400 เมกะวัตต์ ขยะชุมชน จำนวน 63 เมกะวัตต์ โครงการโซลาร์ฟาร์ม) เฉพาะภาคราชการและสหกรณ์การเกษตร จำนวน 519 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นโครงการที่ต้องรอให้พลังงานทดแทนชนิดอื่นๆ เข้าระบบให้เรียบร้อยก่อน
       
       นายพิชัย ถิ่นสันติสุข ประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า กลุ่มพลังงานทดแทนได้เสนอไปยัง พพ.ให้สนับสนุนโซลาร์รูฟท็อปเสรี แต่รัฐไม่ต้องรับซื้อไฟฟ้าเข้าระบบแต่อย่างใดเนื่องจากเกรงว่าจะมีปัญหาเรื่องหลังคาเทียมเกิดขึ้นซึ่งไม่ได้เกิดประโยชน์ใดๆ ต่อภาครัฐ ขณะที่โซลาร์ฟาร์มซึ่งรวมถึงโซลาร์ฟาร์มราชการ ส่วนตัวเองก็เห็นว่าควรจะปิดการรับซื้อไปเลย
       
       “โซลาร์รูฟท็อปเสรีควรจะส่งเสริมให้มีการผลิตแต่ไม่ต้องรับซื้อโดยใช้วิธีหัก ลบ กลบหนี้ เมื่อถึงสิ้นปีหากพบว่าผลิตแล้วไฟเหลือก็ยกประโยชน์ให้รัฐไปเลย แต่ถ้าเป็นหนี้รัฐคือใช้มากกว่าที่ผลิตก็ให้จ่ายคืนรัฐ แบบนี้จะไม่เกิดปัญหาเพราะอย่าลืมว่าธุรกิจบ้านเรามีช่องโหว่มากการเปิดรับซื้อไม่เกิดประโยชน์อะไร” นายพิชัยกล่าว
ที่มา : mgr online
วันที่ : 5 ม.ค. 2560