กิจกรรม : ศึกษาดูงานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพลังงาน ณ ประเทศอิตาลี
จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 20 คน กรุณาลงทะเบียนก่อนค่ะ

               สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญดูงานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพลังงาน เพื่อพัฒนาสู่การเป็น เทคโนโลยีสีเขียว (Green Technology) ณ ประเทศอิตาลี ในวันที่ 3-10 พฤศจิกายน 2562 โดยการเยี่ยมชมครั้งนี้ วัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะเยี่ยมชมจากภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่สนใจด้านพลังงาน ได้มีโอกาสศึกษาดูงานด้านพลังงาน และได้รับถึงการพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานในต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการนำมาพัฒนาศักยภาพด้านพลังงานของภาคอุตสาหกรรมไทยต่อไป ณ  ECOMODO &  KEY ENERGY EXPO 2019 ซึ่งเป็นงานจัดแสดง (Showcase) และการสัมมนาวิชาการในเรื่องของเทคโนโลยีอันทันสมัย อาทิ Waste Treatment, Recycling and service etc ตลอดจน เรื่องของการนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ Solar Energy, Photovoltaic, Wind, Biomass, Biogas, Hydropower, Cogeneration อื่นๆ กว่า 860 บูธ รวมถึงเยี่ยมชมนวัตกรรมของบริษัท ABB ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก โดยจะนำคณะเข้าศึกษาดูงานด้าน EV Charger and EV Charging Stations เป็นต้น หากสมาชิกท่านใดสนใจสามารถดาวน์โหลดแบบตอบรับได้ตามลิงค์ด้านล่าง และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณกัญญา บำรุงจิตร์ หรือ คุณณัฐวรรณ พานิชพันธ์ โทรศัพท์ 02-345-1187, 02-345-1247 E-mail : kanya204@gmail.com หรื nattawanp@fti.or.th

 

**รับจำนวนจำกัด** เปิดรับสมัครถึงวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562**

ดาวน์โหลดไปแล้ว 0 ครั้ง
วันที่ : 3 พ.ย. 2562  ถึง : 10 พ.ย. 2562
 
กิจกรรม : ศึกษาดูงานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพลังงาน ณ ประเทศอิตาลี
ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม

ยืนยัน ยกเลิก

รอสักครู่....

ขอรหัสผ่าน

กรอก E-Mail :

Submit