กิจกรรม : ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน “พลังงานสัญจร ครั้งที่ 12 จังหวัดบุรีรัมย์
จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 30 คน กรุณาลงทะเบียนก่อนค่ะ

             สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมศึกษาดูงาน “พลังงานสัญจร ครั้งที่ 12 @ บุรีรัมย์” ในระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ได้รับความรู้ ความเข้าใจด้านพลังงาน โดยนำคณะเยี่ยมโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (Biogas) ณ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด โดยมีการนำน้ำเสียมาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ในโรงงาน และจำหน่ายยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากนั้นเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (Biomass) ณ บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จำกัด ซึ่งมีการนำชานอ้อยมาผลิตไอน้ำเพื่อผลิตไฟฟ้า และจำหน่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  โดยโรงงานทั้ง 2 แห่งนี้ ได้รับรางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน ประเภทโครงการผลิตพลังงานหมุนเวียน จากการประกวด Thailand Energy Awards 2018 จากนั้นเยี่ยมชมยังโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ บริษัท บางจากโซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีกำลังการผลิตในการติดตั้งจำนวน 8 MW และจำหน่ายไฟเข้าระบบ (COD) ทั้งหมด ซึ่งสถาบันพลังงานฯ เล็งเห็นว่า เป็นแบบอย่างที่ดีในการนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในโรงงาน โดยผู้เยี่ยมชมสามารถได้รับความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป หากสมาชิกท่านใดสนใจสามารถดาว์นโหลดแบบตอบรับตามลิงค์ด้านล่าง และส่งกลับมายังสถาบันพลังงานฯ ได้ที่ คุณกัญญา บำรุงจิตร์ หรือ คุณณัฐวรรณ พานิชพันธ์ โทรศัพท์ 02-345-1187, 02-345-1247 หรือ  Email: kanya204@gmail.com หรือ Nattawanp@off.fti.or.th
 
***รับจำนวนจำกัด 30 ท่าน ภายในวันศุกร์ที่  15 มีนาคม 2562 ***

 

 
ดาวน์โหลดเอกสารสมัครกิจกรรม หนังสือเชิญร่วมกิจกรรม.pdf

ดาวน์โหลดไปแล้ว 64 ครั้ง
วันที่ : 28 มี.ค. 2562  ถึง : 29 มี.ค. 2562
 
กิจกรรม : ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน “พลังงานสัญจร ครั้งที่ 12 จังหวัดบุรีรัมย์
ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม

ยืนยัน ยกเลิก

รอสักครู่....

ขอรหัสผ่าน

กรอก E-Mail :

Submit