กิจกรรม : ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา THAILAND ESCO FAIR 2018
จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 1000 คน กรุณาลงทะเบียนก่อนค่ะ

            สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วม งานสัมมนา THAILAND ESCO FAIR 2018  "ก้าวไปสู่ Energy 4.0 ด้วย ESCO" ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐ และผู้สนใจทั่วไป ได้ทราบถึงนโยบายและนวัตกรรมด้านพลังงานต่างๆ
            โดยการสัมมนาดังกล่าวได้เรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวเปิดงานและร่วมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ก้าวไปสู่ Energy 4.0 ด้วย ESCO” โดยในงานมีการแสดงนวัตกรรมด้านพลังงานจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน สมาคมบริษัทจัดการพลังงาน องค์กรสนับสนุนธุรกิจ ESCO สถาบันการเงิน และหน่วยงานอื่นๆ หากท่านใดสนใจเข้าร่วมงานสัมมนาสามารถดาวน์โหลดแบบตอบรับได้ตามลิงค์ http://www.thaiesco.org/2016/thai/newsdetail.aspx?id=97 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณรัตนาภรณ์, คุณศิณพา หรือคุณศศิธร โทรศัพท์ 02-345-1250-51 โทรสาร 02-345-1258
  
**รับจำนวนจำกัด**เปิดรับสมัครถึงวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561

ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง
 
ดาวน์โหลดเอกสารสมัครกิจกรรม กำหนดการและแบบตอบรับ.pdf

ดาวน์โหลดไปแล้ว 182 ครั้ง
วันที่ : 21 ส.ค. 2561  ถึง : 21 ส.ค. 2561
 
กิจกรรม : ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา THAILAND ESCO FAIR 2018
ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม

ยืนยัน ยกเลิก

รอสักครู่....

ขอรหัสผ่าน

กรอก E-Mail :

Submit