กิจกรรม : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง “การตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงานความร้อน
จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 60 คน กรุณาลงทะเบียนก่อนค่ะ
            
 
            สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดอบรมเรื่อง “การตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงานความร้อน” เพื่อให้บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมได้รับความรู้ความเข้าใจถึงการตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงานความร้อน ซึ่งเป็นต้นทุนทางด้านการผลิตอย่างหนึ่ง และเพื่อก่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมการอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของตนต่อไป โดยเรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน คุณศุภชัย ปัญญาวีร์ และคุณธิปพล ช้างแย้ม ซึ่งเป็นผู้ที่มีความชำนาญและเชี่ยวชาญด้านพลังงานความร้อน มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่องดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องแฮมมิ่งเวย์ ชั้น 6 โรงแรมซีนิค สุขุมวิท ซอย 3 หากท่านใดสนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและแบบตอบรับได้ตามลิงค์ด้านล่าง หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณกัญญา บำรุงจิตร์ หรือ คุณณัฐวรรณ พานิชพันธ์ โทรศัพท์ 02-345-1247 โทรสาร 02-345-1258
 
***รับจำนวนจำกัด 60 ท่าน***
ดาวน์โหลดเอกสารสมัครกิจกรรม เชิญอบรม การตรวจสอบและวิเคราะห์ความร้อน.pdf

ดาวน์โหลดไปแล้ว 185 ครั้ง
วันที่ : 12 ต.ค. 2560  ถึง : 12 ต.ค. 2560
 
กิจกรรม : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง “การตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงานความร้อน
ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม

ยืนยัน ยกเลิก

รอสักครู่....

ขอรหัสผ่าน

กรอก E-Mail :

Submit